För investerare

Den 28 januari 2019 tillkännagav Artificial Solutions Holding ASH AB, den ledande specialisten inom Conversational AI, att bolaget hade ingått ett avtal med Indentive AB (Nasdaq First North: INDEN B) om ett omvänt förvärv som innebär att en ny enhet, Artificial Solutions International AB, noteras på Nasdaq First North.

Avtalet godkändes av Indentives årsstämma den 28 februari 2019 och möjliggör för Artificial Solutions att uppnå sitt mål att noteras som Artificial Solutions International AB (Nasdaq First North: ASAI).

Första dag för handel i den nya enheten på Nasdaq First North är beräknad till den 12 mars 2019 .

Prenumerera på information för investerare:

Aktieinformation

Ticker

ISIN

Marketplace

 

Källa: Monitor av Modular Finance. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.

De 10 största aktieägarna

 

Ägarfördelning per land

 

Aktieägarstruktur

 

Ägarkategorier

 

Ägarkoncetration

 

Källa: Monitor av Modular Finance. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.

Insynspersoner

 

Transaktioner: Köp och Sälj

 

Transaktioner: Övriga

Källa: Monitor av Modular Finance. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.

Analytiker:

Haardman & Co – Milan Radia – mr@hardmanandco.com

ABG – Simon Granath – Simon.Granath@abgsc.se

ABG – Daniel Thorsson –  Daniel.Thorsson@abgsc.se

Redeye – Havan Hanna – Havan.Hanna@redeye.se

Redeye – Viktor Westman – Viktor.Westman@redeye.se