Artificial Solutions Raises 13.6m Euros

artificial-solutions-raises-13-m-euros

Scroll down to read in Swedish.

Artificial Solutions, the leading specialist in enterprise-strength Conversational AI, announced today that in a funding round which was significantly over subscribed, the company has raised a further 13.6m euros in equity capital. Companies controlled by Peter Lindell are the largest investors in the rights issue.

The funding will help support global growth and to accelerate the expansion of Artificial Solutions’ award-winning conversational AI platform, Teneo®. Already making discernible progress in the enterprise market with successful projects implemented by some of the world’s largest companies, the additional investment will enable the company to further capitalize on new opportunities in a rapidly growing market.

In the last twelve months, Artificial Solutions has seen strong growth as enterprises look to expand the scope of their existing Teneo projects. Confirming not only the business value already derived from current implementations, but the potential enterprises see for conversational AI throughout their organization. In addition, the company has strengthened its position in the market with a number of new contracts in the automobile, energy, entertainment, financial and telecom sectors and multiple strategic partnerships with global service companies including Accenture, KPMG, Cognizant, Wipro and Puplicis.Sapient.

“Demand for enterprise-strength conversational AI technology that delivers independence from the tech giants and guarantees data ownership is rising fast,” says Lawrence Flynn, CEO of Artificial Solutions. “Teneo fulfills this need while offering enterprises a faster, easier way to develop highly advanced conversational systems that drive customer loyalty, boost revenues and increase profit.”

Teneo, allows business users and developers to collaborate on creating sophisticated, highly intelligent conversational AI applications that run across 35 languages, multiple platforms and channels in record time. The ability to analyze and make use of the enormous quantities of conversational data is fully integrated within Teneo, delivering unprecedented levels of insight that reveal what customers are truly thinking.

Artificial Solutions’ patented technology has received numerous awards including IDC Innovator (IDC), Star Performer (Speech Technology), Best AI Innovation (AIconics), Web Service Solution (Stevies), Most Innovative Product of the Year (FStech), and Enabling Technology (Frost & Sullivan). These awards recognize the value that Teneo delivers to enterprises that have already deployed our technology.

“Conversational AI offers a huge potential growth opportunity and Artificial Solutions with its unique technology offering is perfectly positioned to take advantage,” says Fredrik Oweson, Chairman of Artificial Solutions and partner and co-founder of Scope.

The funding round was advised by ABG and SV Ventures.

Chatbots: The Definitive Guide (2020)

Everything you ever wanted
to know about Chatbots

Learn everything from chatbot fundamentals to AI chatbots, statistics and what we can expect in the future.

Read the Guide

 

Artificial Solutions tar in 13,6 MEUR i riktad nyemission

Artificial Solutions, den ledande specialisten inom kommersiell konversationsbaserad AI, tillkännagav idag att företaget har tagit in ytterligare 13,6 miljoner euro i en signifikant övertecknad finansieringsrunda från ett antal svenska institutionella investerare.

Finansieringen kommer att stödja bolagets globala tillväxt och påskynda expansionen av Artificial Solutions prisbelönta utvecklingsplattform för konversationsbaserad AI, Teneo®. Investeringen tillåter Artificial Solutions att snabbare kapitalisera på nya möjligheter på en snabbt växande marknad, där bolaget redan gjort påtagliga framsteg med framgångsrika projekt som implementerats av några av världens största företag.

Under de senaste tolv månaderna har Artificial Solutions haft en stark tillväxt i och med att många företagskunder nu börjat utvidga omfattningen av sina befintliga Teneo-projekt. Detta bekräftar inte bara affärsnyttan i existerande implementeringar, men också den potential för konversationsbaserad AI över hela organisationen som företagen ser. Dessutom har bolaget stärkt sin ställning på marknaden med ett antal nya kontrakt inom bil-, energi-, underhållnings-, finans- och telekommunikationssektorerna och flera strategiska partnerskap med globala serviceföretag, inklusive Accenture, KPMG, Cognizant, Wipro och Puplicis.Sapient.

“Efterfrågan på kommersiell konversationsbaserad AI som garanterar oberoende från teknikjättarna och säkerställer äganderätten till den egna datan ökar snabbt”, säger Lawrence Flynn, VD för Artificial Solutions. “Teneo fyller detta behov samtidigt som företagen erbjuds ett snabbare och enklare sätt att utveckla avancerade konversationssystem som driver kundlojalitet samt ökar deras omsättning och vinst.”

Teneo, låter företag och utvecklare samarbeta för att på mycket kort tid skapa sofistikerade och mycket intelligenta applikationer för konversationsbaserad AI som readan idag kan användas på 35 olika språk, på många plattformar och i flera kanaler. Möjligheten att analysera och utnyttja de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter som avslöjar vad kunderna verkligen säger och tänker.

Artificial Solutions patenterade teknik har fått flera utmärkelser, inklusive IDC, Star Performer (Speech Technology), Best AI Innovation (Aicon), Web Service Solution (Stevies), Most Innovative Product of the Year (FStech) och Enabling Technology (Frost & Sullivan). Dessa erkännanden belyser det värde som Teneo levererar till företag som redan implementerat teknologin.

“Konversationsbaserad AI är ett av de första områdena där AI har kommersiell relevans vilket erbjuder en mycket stor tillväxtmöjlighet och med sitt unika erbjudande är Artificial Solutions perfekt positionerade för att ta vara på denna”, säger Fredrik Oweson, ordförande för Artificial Solutions samt partner och medgrundare av Scope.

Finansieringsrundan genomfördes med ABG och SV Ventures som rådgivare

Chatbots: The Definitive Guide (2020)

Everything you ever wanted
to know about Chatbots

Learn everything from chatbot fundamentals to AI chatbots, statistics and what we can expect in the future.

Read the Guide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *