För investerare

Den 28 januari 2019 tillkännagav Artificial Solutions Holding ASH AB, den ledande specialisten inom Conversational AI, att bolaget hade ingått ett avtal med Indentive AB (Nasdaq First North: INDEN B) om ett omvänt förvärv som innebär att en ny enhet, Artificial Solutions International AB, noteras på Nasdaq First North.

Avtalet godkändes av Indentives årsstämma den 28 februari 2019 och möjliggör för Artificial Solutions att uppnå sitt mål att noteras som Artificial Solutions International AB (Nasdaq First North: ASAI).

Första dag för handel i den nya enheten på Nasdaq First North är beräknad till den 12 mars 2019 .

Finansiell Kalender

2019

14 maj 2019 – Delårsrapport Q1, 1 januari – 31 mars 2019
14 augusti 2019 – Delårsrapport Q2, 1 januari – 30 juni 2019
14 november 2019 – Delårsrapport Q3, 1 januari – 30 september 2019
27 februari 2020 – Delårsrapport Q4, 1 januari – 31 december 2019
28 april 2020 – Årsredovisning 2019