För investerare

Den 28 januari 2019 tillkännagav Artificial Solutions Holding ASH AB, den ledande specialisten inom Conversational AI, att bolaget hade ingått ett avtal med Indentive AB (Nasdaq First North: INDEN B) om ett omvänt förvärv som innebär att en ny enhet, Artificial Solutions International AB, noteras på Nasdaq First North.

Avtalet godkändes av Indentives årsstämma den 28 februari 2019 och möjliggör för Artificial Solutions att uppnå sitt mål att noteras som Artificial Solutions International AB (Nasdaq First North: ASAI).

Första dag för handel i den nya enheten på Nasdaq First North är beräknad till den 12 mars 2019 .

Prenumerera på information för investerare:

Finansiell Kalender

Delårsrapport tredje kvartalet 2019
14 november 2019

Delårsrapport fjärde kvartalet 2019
27 februari 2020

Årsredovisning 2019
28 april 2020

Delårsrapport första kvartalet 2020
18 maj 2020

Delårsrapport andra kvartalet 2020
30 juli 2020

Delårsrapport tredje kvartalet 2020
20 oktober 2020

Delårsrapport fjärde kvartalet 2020
4 februari 2021