Artificial Solutions vinner order på LUIS^Teneo från globalt bolag

En av Artificial Solutions (SSME:ASAI) partner i USA väljer LUIS^Teneo för bolagets egen försäljningsprocess och leadsgenerering. Partnern är en av Nordamerikas största systemintegratörer, med särskilt fokus på telekomoperatörer. LUIS^Teneo kombinerar två marknadsledande tekniker för konversationsbaserad AI, Microsofts LUIS och Artificial Solutions Teneo, som driftas på Microsofts molnplattform Azure. ”Det är ett styrkebesked att LUIS^Teneo snabbt sprider sig på olika marknader”, säger Artificial Solutions VD Per Ottosson.

Artificial Solutions intäkter kommer dels från en månatlig avgift (Software as Service), dels genom avräkning av hur mycket trafik (API-calls) som går genom lösningen.

Lösningen för partnern i fråga tog mindre än två veckor att få på plats och har integrerats mot Salesforce och kundens egna molnbaserade säljstödssystem.

”Projektet illustrerar många av fördelarna med LUIS^Teneo – enkelt att anpassa, lätt att integrera, driftsäkert och skalbart”, säger Per Ottosson.

För mer information vänligen kontakta:
Per Ottosson, CEO, Artificial Solutions
Email: per.ottosson@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB(publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 86 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. 

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.