Artificial Solutions Revs Up Online Conversion Rates for Škoda

skoda-ai-chatbot-artificial-solutions

Artificial Solutions the leading specialist in enterprise-strength Conversational AI, announced today that Teneo is the technology behind the new intelligent virtual assistant, Lucy, by Škoda.

Already having a significant impact on enhancing the customer journey and improving website conversion rates, Lucy is transforming the Škoda online experience. Customers can chat with Lucy to discuss their needs, such as what they will be using the car for or how much is their budget. Lucy takes all the information the customer provides and recommends the most appropriate car from the Škoda range. She can even include a comparison based on personal preferences.

From this point Lucy can lead the customer into the car configurator to help specify the details including upselling with additional warranties and service agreements. Finally, Lucy can schedule a test drive at the nearest dealer based on actual availability of a car similar to the one the customer has just configured. 

Thanks to Teneo’s topic switching ability, the customer can at any time interrupt the conversation and for example, return back to advice about the car to choose or see what options might be available on a different budget.

“Developed in just a few months using Teneo, Lucy is enabling Škoda to build a closer relationship with our customers even on automated channels,” says Victor Ronco Viladot, Digital Transformation Manager of Škoda. “Her chatty, humanlike conversational style, combined with the ability to add real value to the interaction by delivering responses that are personalised, relevant and consistent has already resulted in a significant increase in website conversion rates.”

Teneo’s enterprise features enables Lucy to be heavily integrated in Škoda’s back-end systems. She uses this knowledge to seamlessly determine the closest match in the car configurator to connect the customer to the dealer closest to them. With such a level of personal information being shared by the customer Škoda also uses Teneo’s data privacy features to ensure compliance with regulation such as GDPR.

“While it’s commonplace for people to use “configure my car” widgets on automobile websites, it’s much harder to engage that potential customer to give contact details, and even harder still to encourage them to commit to the next step in the customer journey—booking a test drive. It’s the automobile industry’s equivalent of an abandoned shopping cart,” says Andy Peart, CMSO of Artificial Solutions. “We’re delighted to be working with Škoda to improve the online experience for customers, while delivering a tangible return on investment to the business.”

Originally built in conjunction with Accenture for the Spanish marketplace, Lucy is now being rolled out across other regions to offer customers everywhere a more enhanced online experience. Škoda will take advantage of Teneo’s unique master/local structure that enables for conversational AI applications to be ported to additional languages using much of the original build.Artificial Solutions hjälper Škoda att öka konverteringen till Online

Artificial Solutions den ledande specialisten på Conversational AI för företag, meddelade idag att Teneo® är teknologin bakom Škodas nya intelligenta virtuella assistent Lucy.

Lucy har redan haft en betydande påverkan för att förbättra kundupplevelsen och att öka konverteringsgraden på Škodas hemsida vilket helt förändrat kundernas online- upplevelse.

Kunder kan chatta med Lucy för att diskutera sina behov när det gäller bil som vad de ska använda bilen till eller vilken budget de har. Lucy lyssnar på önskemålen och föreslår den mest lämpliga modellen i Škodas utbud. Hon kan också göra jämförelser baserat på kundernas personliga preferenser. Därifrån kan Lucy leda kunden till den sk bilkonfigurationen där man kan specificera detaljer vilket också inkluderar merförsäljning av ytterligare försäkringar och serviceavtal. Slutligen kan Lucy boka in provkörning hos närmaste återförsäljare beroende på var en sådan bil som kunden konfigurerat finns.

Tack vare Teneos inbyggda möjlighet att byta ämne, kan kunden när som helst avbryta samtalet och återkomma med alternativ som att se vilka möjligheter som finns om man ändrar sin budget.

”Lucy hjälper nu Škoda att bygga närmare relationer med våra kunder även på automatiska kanaler, detta har vi utvecklat efter att ha använt Teneo i bara några månader,” säger Victor Ronco Viladot, digital förändringschef på Škoda. Hennes småpratande, mänskliga sätt att kommunicera kombinerat med kompetensen att tillföra verkligt värde till interaktionen genom att ge svar som är personliga, relevanta och konsistenta har redan resulterat I en signifikant ökning i konverteringen från hemsidan.”

Teneos inriktning till företag möjliggör för Lucy att integreras djupt I Škodas datasystem.  Hon använder kunskapen från Škoda bl a genom att bestämma vilken som är den närmaste återförsäljaren med rätt bil. Det är en stor mängd personliga data som kunderna delar med sig av. Škoda använder sig av Teneos datasäkerhetssystem för att försäkra sig om att följa lagar som GDPR.

”Även om det är vanligt att man på olika biltillverkares hemsidor kan konfigurera sin egen bil är det svårt att få kunderna att lämna sina kontaktuppgifter och ta nästa steg på kundresan, dvs att boka en provkörning. Det är bilindustrins motsvarighet till en tom shoppingvagn,” säger Andy Peart, Marknadschef på Artificial Solutions. Vi är förtjusta över att arbeta med Škoda för att förbättra deras kunders upplevelse av kommunikationen samtidigt som Škoda får en påtaglig avkastning på investeringen.”

Lucy byggdes från början i samarbete med Accenture för den spanska marknaden, men rullas nu ut i flera regioner för att ge konsumenter överallt en bättre upplevelse på nätet. Škoda kommer dra fördel av Teneos unika struktur som möjliggör för olika applikationer för Conversational AI att överföras till ytterligare språk samtidigt som de utnyttjar mycket av den ursprungliga versionen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *