Artificial Solutions Signs Partnership Agreement with Indentive

indentive-artificial-solutions-partners

Scroll down to read in Swedish.

Artificial Solutions, the leading specialist in enterprise-strength Conversational AI, announced today that it has signed a strategic partnership agreement with Indentive. The relationship will enable Indentive to include Artificial Solutions’ enterprise strength conversational AI technology into its Connective platform.

Connective is an IoT connectivity platform that allows operators to deliver additional digital services to consumers. The platform gives the end-user an opportunity to select and utilize the IoT services offered through the platform via a single application and helps to streamline the complexity between interacting IoT devices.

“We’re very pleased to be partnering with Artificial Solutions and enabling a natural language element to our Connective platform,” says Anders Visell, CEO Indentive. “Conversational AI will be an important interface as the IoT ecosystem grows and will be paramount in allowing consumers to easily access and manage a myriad of devices in the home.”

Teneo®, Artificial Solutions’ revolutionary conversational AI application development platform, enables enterprises to rapidly build a range of artificially intelligent natural language applications from digital employees and mobile personal assistants, to wearables, bots and IoT interfaces, in 35 languages. Deep analytics provides the backbone to deliver true machine learning and implicit personalization that enables greater understanding about an individual, their likes and preferences, through interaction only.

The partnership will allow Artificial Solutions and Indentive to explore joint initiatives and expand on the capabilities already offered by Indentive to its customer base that includes several key municipal programmes.

About Indentive

Indentive develops, sells and run the proprietary IoT platform Connective. Connective connects the end-user (consumer) with the service provider and offers the operator an opportunity to deliver additional digital services to its existing customers. The platform gives the end-user an opportunity to select and utilize the IoT services offered through the platform via a single application.

Indentive also develops, sells and operates television systems for television services distributed through the internet and to mobile devices. The systems, as with Connective, are aimed at the operator market and complement the company’s existing Connective offer.

Chatbots: The Definitive Guide (2020)

Everything you ever wanted
to know about Chatbots

Learn everything from chatbot fundamentals to AI chatbots, statistics and what we can expect in the future.

Read the Guide

 

Indentive tecknar partneravtal med Artificial Solutions

Indentive inleder samarbete med Artificial Solutions, en av världens ledande aktörer AI konversation, en form av artificiell intelligens som möjliggör kommunikation med applikationer, webbplatser och andra enheter via naturligt språk i form av röst-, text-, berörings- och/eller gestinmatning.

I och med samarbetet med Artificial Solutions kompletterar Indentive sin plattform och sitt erbjudande till marknaden.

IoT innebär många möjligheter för såväl privatpersoner som företag och offentliga aktörer. Genom Partnerskapet med Artificial Solutions kompletterar Indentive sin IoT-plattform med nya funktioner inom AI konversation, och utökar därmed sitt erbjudande till marknaden.

“Vi är väldigt glada över partnerskapet med Artificial Solutions som gör det möjligt att addera naturligt språk till vår Connective-plattform”, säger Anders Visell, VD på Indentive. “konverserande AI är på frammarsch som ett viktigt gränssnitt i det växande IoT-ekosystemet och kommer att få stor betydelse för att konsumenterna enkelt, via röststyrning, ges tillgång till och kan hantera en mängd funktioner.”

Med Connective, Indentives öppna plattform för IoT-tjänster, kan operatörer enkelt leverera digitala tjänster till konsumenter. Plattformen ger slutanvändaren möjlighet att välja bland och använda de IoT-tjänster som erbjuds via en samlad applikation samt förenklar och effektiviserar den komplexa kommunikationen mellan IoT-enheter.

Teneo®, Artificial Solutions revolutionerande utvecklingsplattform för AI konversation gör det möjligt för företag att snabbt bygga en rad applikationer för naturligt språk, allt från digitala anställda, mobila personliga assistenter och chatbottar till IoT-gränssnitt på 35 språk. Deep Analytics ger ryggraden att genom endast interaktion, leverera maskininlärning och implicit personanpassning som möjliggör större förståelse för individer, deras önskemål och preferenser.

Partnerskapet kommer att tillåta Artificial Solutions och Indentive att utforska gemensamma initiativ och utöka de möjligheter som Indentive redan erbjuder till sin kundbas innehållandes flera viktiga kommunala program.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *